Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów

Opłata rekrutacyjna/

Opłata wpisowa

Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85/100 1700 1700 1800 1800 1900 2310 xxx
niestacjonarne 85/100 1850 1850 1850 1850 1950 2380 xxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 30.06.2020 zwolnienie z opłaty wpisowej.