Administracja

Charakterystyka

Rekrutacja

Opłaty

W ramach kierunku Administracja o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie trzy specjalności:

1. Administracja publiczna

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, historii administracji, etyki zawodu, podstaw ekonomii, podstaw finansów publicznych, zarządzania w administracji, prawa cywilnego, podstaw prawa karnego i wykroczeń, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, legislacji administracyjnej, prawa zamówień publicznych, ustroju samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, public relations w administracji publicznej, prawa budżetowego, kontroli administracji.

2. Administracja europejska

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, historii administracji europejskiej, etyki zawodu, podstaw ekonomii , podstaw rachunkowości , zarządzania w administracji, instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego, podstaw prawa karnego i wykroczeń, prawa pracy, prawa administracyjnego, legislacji administracyjnej w wymiarze europejskim, prawa europejskiego gospodarczego, public relations w administracji biznesowej, podstaw negocjacji i mediacji w biznesie europejskim, form prowadzenia działalności gospodarczej w unii europejskiej, umów w obrocie międzynarodowym, prawa i obsługi celnej, prawa podatkowego w działalności gospodarczej, programów strukturalnych w UE, społecznej odpowiedzialności biznesu.

3. Administracja prawno-biznesowa

A jeżeli się zdecydujesz na tą specjalność to poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do prawoznawstwa, historii administracji, etyki zawodu, podstaw ekonomii , podstaw rachunkowości, zarządzania  w administracji, prawa cywilnego, podstaw prawa karnego i wykroczeń, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, legislacji administracyjnej, prawa gospodarczego, public relations w administracji biznesowej, podstaw negocjacji i mediacji w biznesie, form prowadzenia działalności gospodarczej i finansowania, umów w obrocie gospodarczym, prawa.