Administracja

Charakterystyka

Rekrutacja

Administracja, studia I stopnia – licencjackie

Forma studiów Opłata rekrutacyjna Czesne za semestr
I II III IV V VI VII
stacjonarne 85 1700 1700 1800 1800 1900 2310 xxxx
niestacjonarne 85 1800 1800 1800 1800 1900 2380 xxxx

ZWOLNIENIA I UPUSTY:

Płatności za studia rozłożone na dogodne raty.

Przy zapisie do 31.08.2019 zwolnienie z opłaty wpisowej.