Zarządzanie

Charakterystyka

W ramach kierunku zarządzanie o profilu praktycznym przygotowaliśmy dla Ciebie dwie specjalności:

1. Zarządzanie inżynierią produkcji

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do zarządzania, historii gospodarczej, etyki zawodu, podstaw ekonomii, zarządzania w firmach, projektowania procesów produkcji z wykorzystaniem systemów inżynierii informatycznej, projektowania inżynierskiego  przestrzennego  3d, zarządzania inżynierią produkcji poprzez zintegrowane systemy informatyczne,    badań rynkowych funkcjonowania produktu, statystyki, ochrony własności intelektualnej i produktowej, zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcji, a także ich motywowania, zarządzania jakością produkcji, technik motywowania pracowniczego podczas produkcji, badań satysfakcji i lojalności klientów, analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, organizacji pracy własnej menadżera/szefa produkcji  w przedsiębiorstwie, komunikacji w biznesie, zarządzania marką w sprzedaży, społecznej odpowiedzialności biznesu.

2. Zarządzanie jakością w produkcji

Z kolei na tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu wstępu do zarządzania, historii gospodarczej, etyki zawodu, podstaw ekonomii, zarządzania jakością w firmach, projektowania procesów produkcji z wykorzystaniem systemów inżynierii informatycznej, kontroli procesów produkcji, zarządzania poprzez jakość wytworzonego produktu, projektowania systemów kontroli  produkcji, wdrażania systemów zarządzania jakością, projektowania inżynierskiego  przestrzennego  3d, zarządzania inżynierią produkcji poprzez zintegrowane systemy informatyczne,  badań rynkowych, funkcjonowania i jakości produktu, statystyki, ochrony własności intelektualnej i produktowej, zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcji, a także ich motywowania, zarządzania jakością produkcji, technik motywowania pracowniczego podczas produkcji, badań satysfakcji i lojalności klientów, analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, organizacji pracy własnej menadżera/szefa produkcji  w przedsiębiorstwie, komunikacji w biznesie, zarządzania marką w sprzedaży, społecznej odpowiedzialności biznesu.