Logistyka

Charakterystyka

W ramach kierunku Logistyka inżynierska przygotowaliśmy dla Ciebie specjalność:

1. Inżynieria procesów logistycznych

W ramach tej specjalności poznasz zagadnienia z zakresu podstaw logistyki i zarządzania, zarządzania łańcuchem dostaw, procesów logistycznych, transportu, komputerowego wspomagania procesu wytwarzania CAD/CAM , grafiki komputerowej, inżynierii transportu wewnętrznego, metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych, zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych, inżynierii przepływu towarów zwrotnych, zarządzania flotą transportową, towaroznawstwa, rachunkowości finansowej, logistyki produkcji, logistyki dostaw, ekonomiki transportu, inżynierii logistyki miejskiej, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa transportowego międzynarodowego, prawa celnego, kosztów logistyki materiałów i wyrobów, społecznej odpowiedzialności w biznesie.