Kierunek: Logistyka 

Specjalność: Inżynieria procesów logistycznych 

Czego nauczysz się, wybierając tą specjalność 

 • Poznasz zagadnienia z zakresu podstaw logistyki i zarządzania, zarządzania łańcuchem dostaw, procesów logistycznych, transportu, komputerowego wspomagania procesu wytwarzania CAD/CAM , grafiki komputerowej, inżynierii transportu wewnętrznego, metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych, zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych, inżynierii przepływu towarów zwrotnych, zarządzania flotą transportową, towaroznawstwa, rachunkowości finansowej, logistyki produkcji, logistyki dostaw, ekonomiki transportu, inżynierii logistyki miejskiej, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa transportowego międzynarodowego, prawa celnego, kosztów logistyki materiałów i wyrobów, społecznej odpowiedzialności w biznesie, 
 • Poznasz budowę urządzeń logistycznych (w magazynowania, przeładunkach, transporcie, logistyce produkcji) oraz procesy ich eksploatacji i utrzymania ruchu, 
 • Zdobędziesz umiejętności analizy, oceny, usprawnienia i optymalizacji procesów logistycznych przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Praca dla Ciebie  

Znajdziesz pracę w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:  

Przedmioty ogólne 

 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Psychologia 
 • Socjologia 
 • Technologie informacyjne 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Etyka zawodowa 
 • Historia gospodarcza XX i XXI wieku 
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna  
 • Matematyka 
 • Mikroekonomia 
 • Makroekonomia 
 • Podstawy zarządzania 
 • Podstawy marketingu 
 • Prawo 
 • Statystyka opisowa 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Towaroznawstwo 
 • Zarządzanie projektami 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Koncepcje zarządzania 
 • Chemia 
 • Fizyka 

Przedmioty kierunkowe 

 • Ekologistka 
 • Ekonomia transportu 
 • Infrastruktura logistyczna 
 • Logistyka dystrybucji 
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Logistyka produkcji 
 • Logistyka zaopatrzenia 
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 
 • Podstawy logistyki 
 • Zarządzanie produkcją i usługami 
 • Grafika inżynierska I 
 • Grafika inżynierska II 
 • Podstawy budowy i eksploatacji maszyn  
 • Marketing i negocjacje w logistyce 
 • Elektrotechnika i elektryka 
 • Język obcy angielski/ niemiecki  
 • Transfer technologii w logistyce/Projektowanie procesów  
 • Systemy informatyczne w logistyce/Podstawy praktycznych decyzji 
 • „Telematyka/Przechowalnictwo i opakowalnictwo/Controling w logistyce „ 

Przedmioty specjalnościowe 

 • Podstawy inżynierii produkcji 
 • Inżynieria przepływów magazynowych 
 • Inżynieria logistyki zwrotnej 
 • Projekt inżynierski  
 • Obsługa celna w przepływie towarów 
 • Projektowanie systemów logistycznych 
 • Zarządzanie flotą transportową 
 • Inżynieria logistyki miejskiej 

Podjąłeś decyzje o studiowaniu? 

Gdy w naszej ofercie znajdziesz interesujący Cię kierunek – postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Uchwałą Senat Łużyckiej Szkoły Wyższej przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje
w trybie wolnym. Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

ZACZYNAMY:

 • Wydrukuj i wypełnił formularz podania
 • Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości – kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego
 • Wpłać opłatę wpisowa oraz opłatę rekrutacyjną na konto uczelni bądź w kasie uczelni – przygotuj potwierdzenie dokonanie płatności, a oto numer konta do wpłaty bezgotówkowej: 32 9672 0008 0136 5171 2000 0004
 • Przygotuj 2 identyczne fotografie (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Przygotuj płytę (podpisana imieniem i nazwiskiem) z plikiem zdjęcia legitymacyjnego wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237×296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB, nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru:  jan_kowalski

Tak skompletowane dokumenty złóż w terminie określonym przez Uczelnie w Biurze Obsługi Studenta  Łużyckiej Szkoły Wyższej (pokój nr 12 – Parter) bądź wyślij listem poleconym na adres uczelni.

Dokumenty na studia może za Ciebie złożyć również inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

O tym, że zostałeś przyjęty poinformujemy Cię po zakończonym naborze. Szczegółowe informacje otrzymasz drogą mailową w zawiadomieniu o spotkaniu organizacyjnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów


PLIKI DO POBRANIA:

Podanie na studia licencjackie: DOC | PDF

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka pozwolą Tobie posiąść wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabyć umiejętności menedżerskich. Ponadto będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Będziesz zdolny do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań logistycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego lub handlowego. Przy podejmowaniu decyzji będziesz uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi. Samodzielnie będziesz rozwiązywał problemy w sferze logistycznej w przedsiębiorstwie stosując przy tym metody inżynierskie.

Przygotowany program kształcenia dla Ciebie na kierunku Logistyka inżynierska ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny ze szczególnym podejściem na umiejętności i kompetencje praktyczne: zagadnienia analizowane są z różnych punktów widzenia przez specjalistów reprezentujących rozmaite dyscypliny i umiejętności. Jest to program otwarty, podlegający stałemu doskonaleniu i zmianom, stosownie do potrzeb małych, średnich i wielkich przedsiębiorstw, urzędów państwowych, przedsiębiorstw zagranicznych, opracowany przez Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych Uczelni na bazie różnych doświadczeń i innowacji. Zakłada on dużą aktywność z Twojej strony i oczekuje od Ciebie daleko idącej samodzielności w studiowaniu kierunku logistyka. Uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie logistyki, a ukończone przez Ciebie studia na tym kierunku stworzą dobre podstawy teoretyczne, praktyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu, a także studiach podyplomowych oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.