Spotkanie Zespołu Kierowniczego

2018-06-25T13:09:05+02:00

23 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Kierowniczego.

Posiedzeniu przewodniczył Założyciel Uczelni Pan Waldemar Kula, Prezes Holdingu Edukacyjnego Sp. z o.o. w Pleszewie. W trakcie spotkania nominację na stanowisko Prodziekana z rąk Pana Prezesa otrzymała Pani mgr Agnieszka Paluch – Dybek. Założyciel Uczelni powołał również Panią Urszulę Komarnicką na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, powierzając jej tym samym obowiązki związane z przygotowaniem Uczelni do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO.

W dalszej części spotkania głównym tematem były założenia do strategii rozwoju naszej Uczelni, a także koncepcja promocji i reklamy ŁWSH, za którą w dużej mierze odpowiedzialna będzie Nowa Pani Prodziekan.