Kierunki

Kierunki2018-07-20T22:06:34+00:00
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Doradztwo personalne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Edukacja przedszkolna

 • Edukacja zdrowotna

 • Etyka

 • Logopedia

 • Mediator

 • Nauczenia przyrody

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Pedagogika społeczna

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Poradnictwo zawodowe

 • Profilaktyka społeczna

 • Resocjalizacja i socjoterapia

 • Studium pedagogiczne

 • Terapia pedagogiczna

 • Trener

 • Zarządzanie kryzysowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy