Informacje o naborze

//Informacje o naborze
Informacje o naborze2018-07-18T22:10:08+00:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w funkcjonowaniu placówek oświatowych, uruchamiamy kolejne edycje studiów podyplomowych:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Resocjalizację i socjoterapię

Studia trwają dwa semestry – planowane rozpoczęcie 14.01.2017 r. o godzinie 9:00.

Studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe są skierowane do osób wykonujących lub chcących wykonywać zawód doradcy zawodowego, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką rozwoju zawodowego młodzieży i osób dorosłych. Szczególnie przydatne są dla pracowników placówek oświatowych, legitymujących się wyższym wykształceniem (studia I lub II stopnia) oraz posiadających uprawnienia pedagogiczne. W ich przypadku ukończenie studiów pozwala na nabycie uprawnień do wykonywania pracy doradcy edukacyjnego w szkołach różnych typów.

Studia podyplomowe z zakresu Resocjalizacji i socjoterapii mają na celu przekazanie gruntownej wiedzy w zakresie metod pracy resocjalizacyjnej, profilaktyki, psychologii rozwojowej. Szczególnie cenne jest wykształcenie umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych, przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Oba programy studiów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia na studiach realizowane są w trakcie 2-dniowych zjazdów (sobota, niedziela, średnio 2 razy w miesiącu, 10 godzin dydaktycznych dziennie). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów.

Wpisowe na studia – 100 zł. Opłata za semestr – 1550 zł.

Poza kierunkami wspomnianymi wyżej, Uczelnia uruchomiła inne specjalizacje studiów podyplomowych, które mogą Państwa zainteresować:

  • Organizacja i zarządzanie oświatą
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Terapia pedagogiczna z tutoringiem
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary

Phone: 68 363 00 55, 697 142 287

Web: www.lwsh.pl

Najnowsze wpisy